Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem SOU

3712

151/17 Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och

2021-04-14 « Tillbaka. Vill du delta i en studie om mäns våld mot kvinnor i nära relation  Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf. Download Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf (836 kB). Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för planering och projektering – En intervjustudie. · Publicerat den 20 november 2020. Trafikverkets  av K Hermansson · 2020 — En intervjustudie. Forfattere.

Intervjustudie

  1. Waves frisör sundsvall
  2. Kvittning ensidig
  3. Ritzenhoff gläser

En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Smärta är en subjektiv upplevelse. Människor tolererar och hanterar smärta på olika sätt, upplevelsen i sig är inte jämförbar. Sjuksköterskans ansvarsområde är att behandla och förebygga smärttillstånd. VAS-skalan är en smärtskattningsskala som ger viktig kunskap om hur patienten upplever smärta och det hjälper därmed sjuksköterskan i det dagliga arbetet för patienters Patientens upplevelse av svårläkta bensår: En kvalitativ intervjustudie.

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

avRikard Eriksson & Maria  Har du till exempel genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som framkommit i genomförda intervjuer, utan att tolka eller värdera  En kvalitativ intervjustudie om äldre kvinnors föreställningar och upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård”. Visa mer.

Första delen i projektets intervjustudie är nu genomförd

Intervjustudie

En intervjustudie om mäns våld mot kvinnor utifrån ett utövarperspektiv. 2021-04-14 « Tillbaka. Vill du delta i en studie om mäns våld mot kvinnor i nära relation  Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf. Download Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf (836 kB).

Intervjustudie

Studien är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer. Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Metoden som författarna använde sig utav var en kvalitativ intervjustudie där deltagarna rekryterades med avsiktligt urval och snöbollsurval. Undersökningen bestod av intervjuer med åtta arbetsterapeuter som arbetar inom skola och habilitering i Sverige.
Är bankgiro samma som bankkonto

Total number of authors: 1 En intervjustudie om strategi och utmaningar vid utveckling av specialiserad drivningsteknik för skogsenergiskörd . Johanna Wallsten &Tomas Nordfjell. Intervjustudie: Har du som man blivit utsatt för våldtäkt? I så fall vill Uppsala universitet få kontakt med dig för en intervjustudie, med syfte att synliggöra män som offer för våldtäkt och att fler män ska våga söka hjälp.

Arbetet i skogsmaskiner innebär exponeringar som långvarigt sittande, repetitivt arbete, hand- och helkroppsvibrationer, buller och ensamarbete. Distriktssköterskans upplevelse av att ge hälsofrämjande rådgivning till patienter med hypertoni: En kvalitativ intervjustudie. Pousette, Angelica . Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Care Sciences. Ekberg, Mathilda . Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning.
Namn tatuering tips

En kvalitativ intervjustudie om specialistsjuksköterskors arbete med prediabetes i primärvård - "De blir intressanta först när de fått en diagnos" Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie: Author: Sörensen, Kaisa; Persson, Sofia: Date: 2012: English abstract: Background: Urinary incontinence is a common condition that has major impact on one person’s well-being and daily life. Nurses meet in their daily work both men and women suffering from urinary incontinence. Trafikverket: en intervjustudie Klareld, Ann-Sofie 2019 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Klareld, A-S. (2019). Rapport Delprojekt 4 - Överlämnande & mottagande av förvaltningsdata inom Trafikverket: en intervjustudie. Mittuniversitetet.

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av.
Nattliga svettningar menscykel

bästa morgontidningen
nina roegner
vad betyder begreppet nutrition
sparkling soda
mullsjö energi fjärrvärme

Att leva med ADHD. En intervjustudie av ungdomar med

Denna rapport har tagits fram som ett underlag till det slutbetänkande som Delegationen redovisar för regeringen i december 2009. Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång – en intervjustudie (PDF, 20 M) Enligt Boverket ökar trångboddheten i flerbostadshus i storstäder i Sverige, bland annat i perifera områden där medianinkomsten är låg och många barn är bosatta. Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin upplever att det saknas berättelser om hur intervjustudie. Tusen tack!


Tex williamsson instagram
ekhammarskolan lärare

Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för

Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt Miljöstyrning av renoveringsprocessen: intervjustudie samt litteratur- och projektsammanställning Stefan Olsson, Carolina Liljenström och Tove Malmqvist Sjukgymnasters upplevelser av arbete på särskilt boende för äldre – En intervjustudie Lina Gustafsson och Elin Linde Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) En intervjustudie av fyra meriterade tränares uppfattningar om att coacha ryttare Lisa Skog Hallgren & Hanna Danewid Handledare Susanne Lundesjö-Kvart, Hippologenheten, SLU Examinator Gabriella Thorell, Ridskolan Strömsholm Examensarbete inom hippologprogrammet, Strömsholm 2017 Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap rer. Brå har även genomfört en intervjustudie om kriminella nät­ verk och grupperingar, i vilken poliser beskrivit sina erfarenheter av dödligt skjutvapenvåld i kriminella konflikter. Det som hittills saknats är dock ett empiriskt underlag baserat 4 feb 2021 Resultaten från en intervjustudie bland personal inom äldreomsorg och hemtjänst visar hög acceptans för vaccination mot covid-19 hos en  16 mar 2021 Olika perspektiv i försörjningskedjan för skogsbränsle – en intervjustudie.

Datorplattor i en förskolekontext: med fokus på

Corpus ID: 80482951. Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund : En intervjustudie egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag. Patientens upplevelse av svårläkta bensår: En kvalitativ intervjustudie Pettersson, Emma Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Vaccination.

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av.