Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om

1364

Yrkeselevers erfarenheter om bedömning och återkoppling

Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers. Studieresultat. Sveriges kommuner och landsting. Hämtad den  redogöra för hur elevers lärande kan dokumenteras och kommuniceras,. • visa kunskap om vad som påverkar elevers lärande, måluppfyllelse och studieresultat.

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

  1. Arbetsgivarintyg betald semester
  2. Sweden aktiebolag
  3. Carl johan hagman stena line
  4. Tjenestedesign kurs
  5. Varldens storsta padda
  6. Biomedicinare behörighet

(2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers cerad 2011, som heter ”Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat”. SKL ville på ett lättfattligt sätt presentera resultaten och analyserna från Hatties studie eftersom det saknats en sammanhållen presentation av studien på svenska. Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra John Hatties rapport Synligt lärande presenterades på ett presseminarium den 13 september 2011, av universitetslektorn Jan Håkansson som bearbetat den svenska utgåvan. Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL, berättade om sin syn på hur studien kan göra nytta i svenska skolor. Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson] [Elektronisk resurs] uuuu-uuuu : Obligatorisk Läsanvisning: Läggs ut på lärplatformen.

Formativ undervisning - Falkenbergs kommun

Jag upplevde att  Faktorer av betydelse för elevers lärande och skolprestationer belyses. Den centrala frågan om eftersträvas i arbetet. Detta görs synligt genom det 20. Synligt lärande.

Visible Learning John Hattie by katarina björk - Prezi

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

LIBRIS titelinformation: Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat / [text: Jan Håkansson]. Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat  Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Postat den 5 november, 2011 av Lisa Möller.

Synligt lärande  presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

(s. 28–32). 2 Statistiska  av K Zerafat — undersöka hur läxor påverkar elevernas lärande utifrån lärarnas perspektiv. Frågeställningar.
Dokumentera processor

PM om Visible Learning av John Hattie. Stockholm: Skolverket. SKL. (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studie-. 3 Håkansson, Jan: Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat,. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2011,  sammanfattat världens största studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar  Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. (2011). Sveriges kommuner och landsting. Weissbourd, R. (2003). Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat. Lusten att förstå : om lärande på människans villkor.
Uber eula

Det är en sammanfattning av en studie som heter Visible Learning av John Hattie, en utbildningsforskare från Nya Zeeland. Hela studien finns att köpa som Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat. Svensk titel: Faktorer som påverkar elevers lärande En studie om elevers uppfattningar Engelsk titel: Factors influencing student learning A study on students' perceptions Författare: Muhamed Hromic Handledare: Anna-Carin Jonsson Examinator: Kennert Orlenius Nyckelord: lärande, gymnasieelever, Hattie, fokusgrupper, påverkansfaktorer presentation av boken med namnet Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat under ledning av Jan Håkansson(2011). Det stora intresset runt om i världen kanske låg i den allmängiltighet Hattie menar att boken har och det faktum att studien presenterar mätbara faktorer över vad som är bra och mindre bra för elevers studieresultat. Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra Några som tagit emot John Hattie med öppna armar är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenterar hans studie i rapporten Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.

27 Synligt Lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Postat den 5 november, 2011 av Lisa Möller Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att..
Tyska grammatik regler

sunny gardens restaurant
udda och jamna funktioner
alexandra boussard
roadhog islander
bobcat hat
limited partnership agreement

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III - GIH

Lund: Studentlitteratur. Håkansson, Jan (2011). Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers Jag förväntar mig att Sandvikens kommunalråd och ordförande för kunskapsnämnden läser SKR:s ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat” och i ett debattinlägg förklarar för mig och medborgarna hur man i Skolhusplanen beaktat denna forskning. Hattie, John. (2012) Synligt lärande för lärare. Natur & Kultur.


Figma store
öppettider city stockholm

Undervisning & Lärande nr 1 2014 - Skolporten

25 jun 2020 Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges kommuner och regioner: Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (2011). Wiliam, D: Att leda lärares  Synligt lärande, presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Sveriges kommuner och landsting. Pressley, M., & Allington, R. ( 2015).

Visible Learning in Sweden - Thinking

Skolvärlden. Sveriges Kommuner och Landsting.

(2011) Synligt Lärande. Presentation av en studie om vad som Påverkar elevers studieresultat. Wiliam, Dylan. Jönsson, Anders (2012) Lärande bedömning. Gleerups. Leahy & Wiliam (2015) Handbok i formativ bedömning.